פירוק חברה

רשם החברות שלחו אל ראש לשכת עורכי הדין, תזכורת לכל אותם בעלי חברות (האחריות היא של הדירקטורים בחברה), שמי שלא יפרק את החברה שלו עד לתחילת ינואר 2023, יידרש לשלם את כל חובות האגרה של החברה.

פטור מאגרות? מעכשיו אתם מפסידים כסף

תקנות החברות קובעות, כי החל מינואר 2023 יחייבו גם את החברות שאינן פעילות מזה שנים ושמבקשות להתפרק, בניגוד לעבר לשלם אגרות שנתיות המסתכמות לרוב לעשרות אלפי שקלים!

מצב בו אותן חברות שחבות אגרות (בין אם הן מעוניינות להתפרק ובין אם לאו) לא ישלמו את האגרות השנתיות, הגבייה עוברת לרשות האכיפה והגבייה ועל אגרות אלו, סביר להניח שהרשות מוסיפה קנסות וריבית לרוב ואף תחייב את נושאי המשרה (דירקטורים מנכ"לים וכד’) באותן החברות ה"רדומות" ושאינן פעילות.

יוצא מצב בו חברות שחייבות תשלומי אגרות עבור שנים קודמות, שלא יתחילו בימים אלו ממש בהליכים של פירוק מרצון, תיאלצנה, החל מינואר 2023, לשלם את האגרות, המסתכמות לרוב בעשרות אלפי שקלים (וזה עוד לפני הקנסות והריביות).

עד היום (ובעצם עד ינואר 2023), המצב היה שחברות אלו יכלו לבקש פירוקן בתהליך פשוט יחסית האורך תקופת מה, ללא צורך בפנייה לבית משפט, ויכלו לבקש, ואף לקבל, פטור מלא מאגרה על חובות אגרה, בדיעבד, עבור התקופה שבה החברה לא הייתה פעילה.

הטעם לכך שרשם החברות עד כה פטר את החברה מאותן אגרות שנתיות שלא שילמה במשך שנים, היתה הוראות פטור מתשלום אגרה שנתית בהליך פירוק מרצון, הקבועות בתקנות החברות (אגרות) תשס"א – 2001 ותקנות השותפויות (רישום ואגרות).

תקנות אלו העניקו לחברות ולשותפויות "רדומות", שלא היו פעילות כלכלית, פטור מתשלום אגרה שנתית במצב בו החלו בהליך פירוק מרצון. אפשר להגיד שזה היה סוג של תמריץ לבעלי אותן חברות, להתחלי בהליכי הפירוק וכפי הנראה לעודד חברות שאינן פעילות לצאת מרישומן ברשם החברות ולעודד פירוקן. דרך נוספת בה רשם החברות מקדם את פירוק החברות הללו שאינן פעילות היא הפיכתן לחברות מפרות חוק.

מהי חברה מפרת חוק?

חברה מפרת חוק הינה חברה שלא שילמה אגרה שנתית מזה מספר שנים ו/או לא הגישה דו"ח שנתי לרשם החברות מזה מספר שנים. בדרך כלל חברות שאינן פעילות אינן מבצעות אחד מהשניים ואז עלול נושא המשרה (מנהל החברה ו/או הדירקטור בה) באותה החברה לשלם קנסות כאמור, ברשות האכיפה והגבייה, בעצם הפיכתו לחברה מפרת חוק. כיום קיימות במרשם רשם החברות כ-200,000 חברות המוגדרות כ"חברה מפרת חוק".

תוקף התקנות – ינואר 2023

מאחר ותקנות אלו הינן בגדר הוראת שעה נוצר מצב שמאחר ולא האריכו בחודשים אלו את התקנות, הן יפוגו בעוד כארבעה חודשים, בסוף שנת 2022 . כך שכל אלו שלא יחלו בהליך פירוק מרצון בקרוב, עלולים למצוא את עצמם משלמים עשרות אלפי שקלים בגין אגרות שלא שולמו שנים ואף קנסות מעבר לתשלום אגרות אלו ( קנסות אלו מכונות בעגה המשפטית עיצומים כספיים ורשות האכיפה והגבייה מורשית להטיל עיקולים ולגבות את העיקולים הללו). כך שפירוק החברה לא יאפשר ביטול חובות אלו כבעבר.

חשוב לציין כי זה לא משנה אם החברה אפילו לא היתה פעילה יום אחד בכל שנות קיומה ו/או לא פתחה תיק במס הכנסה ובמע"מ – עדיין, תהא מחוייבת באותן אגרות.

אז איך מרוויחים את הכסף הזה? פועלים – עושים!

איך פותרים? – מאחר ושעון החול מתהפך וינואר 2023 קרוב, רצוי לפעול במהירות.

תהליך פירוק חברה מורכב ממספר שלבים. בשלב ראשון רצוי וצריך לפנות לגורם מקצועי שמכיר את העבודה על מנת שיקדם את נושא פירוק החברה בצורה מהירה ויעילה. חשוב לדעת שאחד מהדברים שמעכבים את נושא פירוק החברה הוא השיעבודים שרשומים ברשם החברות. חברות שרשומים עליהן שיעבודים ישנים וארכאיים כגון שיעבוד בגין הלוואה שנטלו מהבנק בעבר, או בגין רכב בליסינג ו/או כל לווה אחר, גם אם סיימת לשלם עבור אותה הלוואה שנטלת, עדיין קיים סיכוי גבוה יותר שהגורם שממנו נטלת את ההלוואה ששולמה מזמן עדיין לא טרח למחוק את השיעבודים באמצעות המסמכים המתאימים – לכן, רצוי לפעול מיידית – אל תרדמו על המשמר.

מוזמנים כמובן לפנות אל משרד עורכי דין קריכלי שעוסק בנושא זה של פירוק חברות מרצון מזה למעלה מ-15 שנים.

הכותב הינו עו"ד גל קריכלי ממשרד עורכי דין ומגשרים גל ויפעת קריכלי העוסק בהקמת תאגידים והתאגדויות בכלל וחברות בפרט, ייעוץ משפטי לתאגידים ופירוק חברות.